Okruh 3: Předválečná generace

Reakce na symbolismus. Toman, Šrámek, Dyk, Gellner. Expresionismus, kubismus, futurismus, civilismus. Almanach na rok 1914 a jeho autoři. Novoklasicismus. Německy psaná literatura daného období v českých zemích. Kafka. Čapkovy překlady.

Okruh 5: 20. léta 20. století

Devětsil. Proletářské umění. Poetismus v poezii a próze. Literární skupina a její program. Význační básníci a prozaici tohoto období. Osvobozené divadlo. Wolker, Neumann, Hora, Seifert, Nezval, Biebl, Vančura, Konrád, Durych, Weiss, Voskovec, Werich.

Okruh 6: 30. léta 20. století

Krize avantgardy. Surrealistická skupina. Nezval, Teige. Rozvoj románové prózy a její představitelé: K. Čapek, J. Čapek, Vančura, Olbracht, Havlíček, Hostovský, Glazarová. Poezie, významní básníci: Holan, Halas, Seifert, Hora, Zahradníček.

Okruh 8: Literatura období 1945-1948 reagující na válku a osvobození

Drda, Seifert, Holan, Hrubín, Hostovský, Mucha. Situace po únoru 1948 v literatuře — perzekuce; 50. léta 20. století; schematismus v poezii, próze, dramatu, reakce na schematismus; poetika tzv. socialistického realismu a její konkretizace v budovatelském románu a poezii; dogmatismus: Řezáč, Otčenášek, Kohout. Proudy a autoři neoficiální literatury a literatura exilová: Effenberger, Bondy, Hostovský.

Okruh 9: Vývoj české literatury v letech 1956-1968

Literatura v období politického uvolnění v letech 1956-1958. časopis Květen, jeho představitelé, program. Vznik divadel malých forem. 60. léta — osobnosti a významná díla české prózy, poezie a dramatu: Fuks, Lustig, Hrabal, Kundera, Klíma, Vaculík, Páral, Seifert, Holan, Hrubín, Havel, Kohout, Jos.Topol.

Okruh 11: Literatura po roce 1989

Zásadní změny. Návrat zakázaných autorů na počátku 90. let 20. století. Nakladatelství, literární časopisy, ceny. Významní představitelé prózy, poezie a dramatu: Jách.Topol, Hakl, Kahuda, Urban, Hájíček, Denemarková, Hůlová, Kratochvil, Ajvaz, Balabán, Tučková, Wernisch. Literární postmodernismus.