Okruh 11: Literatura po roce 1989

Zásadní změny. Návrat zakázaných autorů na počátku 90. let 20. století. Nakladatelství, literární časopisy, ceny. Významní představitelé prózy, poezie a dramatu: Jách.Topol, Hakl, Kahuda, Urban, Hájíček, Denemarková, Hůlová, Kratochvil, Ajvaz, Balabán, Tučková, Wernisch. Literární postmodernismus.

17.listopad 1989

 • Po Sametové revoluci a pádu komunistického režimu došlo ke zrušení úřední cenzury, k uvolnění kulturních vlivů, ke svobodnému publikování literárních děl, spisovatelé přestali být omezováni politickou mocí.
 • Došlo ke spojení všech tří literárních proudů (oficiální, samizdatový, exilový).
 • Obnovují se kontakty se světem a ztrácejí se kontakty se slovenskou literaturou
 • Po listopadu 1989 došlo k jisté erupci ve vydávání knih a léta knižního „hladomoru“ byla najednou vystřídána záplavou titulů.
 • Šlo nejen o texty, které nemohly dříve vyjít a o texty zavedených či nově nastoupivších autorů, ale i o velké množství dalších knih všelijaké úrovně z produkce nejrůznějších soukromých nakladatelů.
 • V průběhu nového milénia se situace stabilizovala a až příliš překotné vydávání knih ustalo (včetně těch, které nesměly vyjít v období socialismu).
 • Velkým předělem, zásadním spíše pro literární provoz, než pro samotnou spisovatelskou tvorbu, se stalo rozšíření internetu – vznik literárních serverů, na internetové časopisy se přesunula část „profesionální“ literární kritiky, i té, která souběžně vycházela v tištěné podobě, autoři, kritici a čtenáři spolu začali komunikovat prostřednictvím webových stránek, blogů, sociálních sítí aj., literární díla začala vycházet i ve formě e-knih.
 • Zanikl Svaz českých spisovatelů, vytvořila se nová organizace Obec spisovatelů a bylo obnoveno České centrum mezinárodního PEN klubu
 • Došlo k vydání samizdatových a exilových děl, která nemohla být po celá desetiletí oficiálně publikována:
 • z poezie kupř.  Skácel, O. Mikulášek, I. Blatný, B. Reynek, I. Diviš, J. Seifert, Jiří Kolář – Prométheova játra(text vznikl v roce 1950 a na vydání čekal 40 let),
 • z prózy  Škvorecký, L. Vaculík, M. Kundera, I. Klíma, E. Kantůrkováatd.
 • Vyšly také důležité memoárové a deníkové prózy (samizdatově či exilově vyšly již dříve), které autenticky mapují naše literární dějiny 20. století i dílčí úseky totalitního období:
 • Jan Zábrana – Celý život (1992), Václav Černý – Paměti I. – III. (1992, 1994), Pavel Kohout – Kde je zakopán pes (1990), Ludvík Vaculík – Český snář (1990), Ivan Diviš – Teorie spolehlivosti (1994) aj.
 • Do divadel se dostaly hry zakázaných autorů: Václav Havel, Milan Uhde, Josef Topol

 

NAKLADATELSTVÍ

 • Vznikla nová, soukromá nakladatelství a vydavatelství (bylo jich asi 3000, tolik jich je zhruba i dnes, ale produktivních je zhruba 500–600): Paseka, Atlantis, Host, Torst, Petrov, Labyrint, Paseka, Ivo Železný, později Argo, BB art, Nakladatelství Lidové noviny, Triáda, atd
 • Česká Expedice, Pražská imaginace – nakladatelství vzniklá ze samizdatových edic
 • Rozmluvy, Poezie mimo domov – exilová nakladatelství
 • Československý (Český) spisovatel (zanikl 1997), Mladá fronta (nepodařilo se obnovit dřívější čelní postavení z minulosti)

 

LITERÁRNÍ ČASOPISY

 • Zaniká Literární měsíčník
 • Vznikly nové (nebo se obnovily zaniklé či zakázané) časopisy:
 • Česká literatura, Svět literatury (1990), Litteraria Pragensia (1990), Slovo a mysl (2004)
 • Literární noviny (od r. 1990 – týdenní příloha Lidových novin, od r. 1992 samostatný týdeník) -1990-1993 týdeník, později obtýdeník
 • …atd., List pro literaturu, Iniciály, Neon, Obratník, ROK – nové projekty
 • Listy, Paternoster, Svědectví – převedeny ze zahraničí
 • Akord, Kritický sborník, Revolver Revue, Vokno vznikly ze samizdatu
 • Host(navázal na tradici časopisu Host do domu z let 1954–1970 a časopisu Host z let 1921–1929).
 • Decentralizace v časopisecké oblasti:
 • BRNO: List pro literaturu, Neon, ROK
 • OLOMOUC: Aluze
 • OSTRAVA: Landek, Obrácená strana měsíce
 • ÚSTÍ nad LABEM: Pandora
 • ZLÍN: Psí víno (později přesídlilo do Prahy)
 • Zanikly: …atd., List, Iniciály, Neon, Obratník, Paternoster, Svědectví, Vokno mnohem menší zájem čtenářů, ekonomické podmínky

 

 LITERÁRNÍ CENY

 • Přestaly se udílet literární ceny spjaté s komunistickým režimem a vznikla nová ocenění: Státní cena za literaturu, Státní cena za překladatelské dílo(navazují na tradici z let 1920–1948), Cena Jaroslava Seiferta, Cena Karla Čapka (udělovaná Českým centrem PEN klubu, PEN klub = celosvětové sdružení spisovatelů), Cena Ferdinanda Peroutky, Cena Toma Stopparda, Cena Josefa Škvoreckého, Cena Jana Skácela 
 • K nejprestižnějším literárním oceněním současnosti patří Magnesia Litera(od roku 2002, uděluje se v několika kategoriích), Zlatá stuha (od roku 1992, nejlepší knihy pro děti a mládež) či Cena Jiřího Ortena (už od roku 1987, pro autory do třiceti let).
 • Od roku 1994 existuje také literární Anticena Skřipec(uděluje ji Obec překladatelů za špatné překlady či plagiátorství, plagiát = podvrh, úmyslná napodobenina vydávaná za vlastní dílo).

Nová jména v české literatuře:

Próza – Michal Viewegh, Petr Šabach, Jiří Kratochvil, Jáchym Topol, Michal Ajvaz, Patrik Ouředník, Daniela Hodrová, Miloš Urban, Tereza Boučková, Halina Pawlowská aj.

Poezie – Jaromír Typlt, Petr Borkovec, Petr Hruška, Pavel Kolmačka, J. H. Krchovský aj,

 

POSTMODERNISMUS

 • Hlavním směrem novodobé literatury – rozvíjí se od 2. pol. 20. stol. A ve 21 stol., otevřenost k jazykovým experimentům, hravost a netradiční vypravěčské postupy, stylová různorodost, časté fantaskní motivy, postavy i prostory, zaměření na vypravěče a samotný akt vyprávění, prolínání vysokého stylu s masovým uměním a popkulturou, intertextovost (= vztah textu k jinému textu, přítomnost jednoho textu ve druhém).
 • Výrazní představitelé české postmoderní literatury: Milan Kundera, Jiří Kratochvil, Michal Ajvaz, Daniela Hodrová, Jáchym Topol.

PRÓZA:

Milan Kundera (1929)

 • Narozen v Brně, od r. 1975 žije ve Francii. Do literatury vstoupil jako básník a dramatik, nakonec se ale celosvětově proslavil zejména jako prozaik a esejista. Jeho texty patří mezi nejčastěji překládaná česká díla na světě – jeho „dvorní překladatelka“ do češtiny je Anna Kareninová
 • Po listopadu z jeho tvorby v exilu vyšly romány: Valčík na rozloučenou (1997), Nesnesitelná lehkost bytí (2006), Nesmrtelnost (1993) a divadelní hra: Jakub a jeho pán (1992)
 • Soubory esejů: Zrazené testamenty (1993), Opona (2005), Setkání (2009), Můj Janáček (2004)
 • Jen ve francouzštině vyšly romány: Pomalost (1995), Totožnost (1998), Nevědomost (2003), Slavnost bezvýznamnosti (2013), …

Jáchym Topol (1962)

 • Narozen v Praze, syn dramatika Josefa Topola, básník a prozaik, jeden z mála představitelů undergroundu, který se dokázal umělecky prosadit i v nových společenských podmínkách, jeho knihy jsou uznávané i v zahraničí.
 • Byl šéfredaktorem časopisu Revolver revue, působil jako textař a zpěvák v hudební skupině Psí vojáci (frontmanem byl jeho bratr Filip), později ve skupině Národní třída.

Sestra (1994)

 • Generační román z období normalizace, patří k nejpřekládanějším českým polistopadovým knihám, drsně naturalistický i poetický text, prolínání snů a reality, téma lásky a pohrdání, postmoderní dílo, mnohoznačnost obrazů, různorodost žánrů.
 • Osobitá výpověď o životě v bývalém Československu na konci 80. a počátkem 90. let.
 • Hlavní hrdina Potok se pohybuje na okraji společnosti, v chaotickém a polorozpadlém světě hledá oporu, lásku.
 • Výlet k nádražní hale (1994) – povídka
 • Anděl (1995) – román pojmenovaný podle stanice pražského metra, kde se scházeli vyznavači punkového přístupu k životu, práce s absurditou, mýty, paralel.
 • Miluju tě k zbláznění (1991, předtím vyšla v samizdatu), V úterý bude válka (1992) – básnické sbírky.
 • Romány popisující invazi spřátelených vojsk r. 1968: Noční práce (2001), Kloktat dehet (2005) – dětský vypravěč, mezilidské vztahy bez soucitu, odkaz na události roku 1968, příběh na periférii, prostředí sirotčince pro cizí a zanedbané děti, kruté tresty (viz název románu)
 • Chladnou zemí (2009)

 

 Miloš Urban (1967)

 • Spisovatel a překladatel, jeho knihy vyšly v deseti jazycích včetně angličtiny (Lord Mord), němčiny (Sedmikostelí) či maďarštiny (Stín katedrály).
 • V jeho díle se odráží prvky postmoderny i magického realismu, příběhy jsou často spjaté se specifickým prostorem či architekturou, tajemnou atmosférou.
 • Poslední tečka za rukopisy(1998) – prvotina, pod pseudonymem Josef Urban, mystifikační román.
 • Sedmikostelí (1999) – gotický román z pražského prostředí, detektivní zápletka.
 • Hastrman (2001) – ústřední postavou je skutečný Vodník, jehož příběh můžeme po dvě století sledovat, abychom se skrze něj dobrali i problematiky ekologické hrozby a lidské rozpínavosti.
 • Stín katedrály (2003), Santiniho jazyk (2005)
 • Lord Mord (2008) – Praha, 19. století, pražská asanace (= radikální přestavba části městského centra), vraždy prostitutek v jedné linii románu jsou provázány s „architektonickým vražděním“ Prahy samotné.

 

Michal Ajvaz (1949)

 • Prozaik, básník a překladatel, blízký magickému realismu.
 • V jeho knihách jsou časté motivy labyrintu, tajemného písma či jazyka, symbolických a neobvyklých předmětů, které často čtenáře zavedou do jiného světa či příběhu.
 • Návrat starého varana(1991) – povídky, magická atmosféra.
 • Druhé město (1993) – reálný obraz Prahy doplněný fantastickými a mystickými prvky (neobvyklá zvířata a podivné přízraky, se kterými vypravěč bojuje), román „s tajemstvím“.
 • Cesta na jih (2008)
 • Lucemburská zahrada (2011) – hlavní hrdina v sobě kvůli překlepu na počítačové klávesnici objeví nový způsob vnímání světa.

 

Jiří Kratochvíl (1940)

 • Brněnský rodák, autor experimentálních próz, tvořil již před rokem 1989 (samizdatová a exilová periodika), ve svých prózách využívá prvky nadpřirozena a tajemna v kontrastu s realistickými popisy.
 • Rozmanité vyprávěcí postupy a bizarní motivy se často odehrávají v kulisách „magického Brna“.
 • Medvědí román(1990) – osobitá reakce na totalitní režim.
 • Uprostřed nocí zpěv (1992) – prožitky a zkušenosti syna emigranta, atmosféra Brna po skončení války a v 50. letech, prvky magického realismu, motivy tajemství a podobenství, hravá mystifikace, snové výjevy.
 • Má lásko, postmoderno (1994) – soubor povídek
 • Avion (1995) – inspirováno funkcionalistickou architekturou slavného brněnského hotelu Avion, obraz vývoje v naší zemi a hledání totožnosti.
 • Truchlivý Bůh (2000) – slovy autora: „Tento příběh obyčejného knihovníka, kterému se stane něco úděsného, je psán k poctě z mých Mistrů, Milana Kundera a J. L. Borgese.“. Název knihy odkazuje na Kunderovu povídku Já truchlivý Bůh ze souboru Směšné lásky.
 • Brno, nostalgické i ironické (2001)
 • Lehni,bestie! (2002), Slib (2009)

 

 

Emil Hakl (1958)

 • Vlastním jménem Jan Beneš
 • Vstup do literatury bás. sbírkou Rozpojená slova (1991)
 • Zkušební trylky z Marsu (2000) – Jazyková komika, přímé pojmenování každodennosti – předznamenává pozdější výhradně prozaickou produkci
 • Povídkové knihy: Konec světa (2001), O létajících objektech (2004)
 • Romány: Intimní schránka Sabriny Black (2002), Let čarodějnice s výmluv. podtitulem Civilní dobrodružství (2008)

Novela: O rodičích a dětech (2002), volné pokračování: Pravidla směšného chování (2010)

 

Václav Kahuda (1965)

 • Vlastním jménem Petr Kratochvíl
 • Publikoval již koncem 80. letv samizdatových sbornících, člen lit, sdružení Moderní analfabet
 • Typ, hrdina jeho prózy je osamělý podivín – jeho vnímání a prožívání = podnět k rozsáhlým evokacím nezaměnitelné atmosféry místa či momentu a k celým řetězcům představ
 • Občas inklinuje spíš k poezii doslova si libuje v nejrůznějších bizarnostech, sexuálních deviacích, morbidní atmosféra textů vyvolává tematizaci míst spjatých s koncem života – pitevna, hřbitov, popraviště
 • Estetika ošklivosti souvisí s autorovým pohrdáním jakoukoli živ, normálností
 • Výrazná individuální i společenská skepse
 • Syžet textů bývá nevýrazný
 • Prvotina: Příběh o baziliškovi (1992) – novela
 • Veselá bída (1997) – novela
 • Exhumace (1992) – povídková sbírka
 • Technologie dubnového večera (2000)
 • Romány: Houština (1999) – rozsáhlé vrcholné dílo, na které navazuje Vítr, tma, přítomnost (2014)
 • Proudy podtitul Dvanáct nocí (2001) – román

 

Jiří Hájíček (1967)

 • Povídkový cyklus: Snídaně na refýži (1998) – vstup do literatury
 • Romány: Zloději zelených koní (2001), Dobrodruzi hlavního proudu (2002), Rybí krev (2012)
 • Povídkový soubor miniaturních příběhů z jihočeského venkova: Dřevěný nůž (2004)
 • Detektivní román: Selský baroko (2005)
 • Fotbalové deníky (2007)
 • Soubor povídek: Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku (2014)

 

Radka Denemarková (1968)

 • Spisovatelka, literární historička, překladatelka, scénáristka, dramaturgyně
 • Romány: A já pořád kdo to tluče (2005), Peníze od Hitlera (2006)
 • Prozaický diptych: Kobold (2011)
 • Beletrizovaný životopis režiséra Petra Lébla: Smrt, nebudeš se bát (2008)

 

Petra Hůlová (1979)

 • Romány: Paměť mojí babičce (2002) – spekulace o autorství – někteří tuto její prvotinu (příběh třígenerační mongolské rodiny v soudobém Mongolsku) připisují Jáchymu Topolovi, Cirkus Les Mémories (2005), Stanice Tajga (2008), Strážci občanského dobra (2010), Čechy, země zaslíbená (2012)
 • Novely: Přes matný sklo (2004), Umělohmotný pokoj (2006), Macocha (2014)

 

 

Jan Balabán (1961–2010)

 • Prozaik, výtvarný kritik, publicista, překladatel
 • Bytostně spjatý s Ostravou
 • Středověk (1995), Boží lano (1998), Prázdniny (1998)
 • Povídkové soubory: Možná že odcházíme (2004), Jsme tady (2006)
 • Román: Černý beran (2000)
 • Kudy šel anděl (2003)
 • Zeptej se táty (2010) – inspirováno smrtí autorova otce, posmrtně vydaná próza

 

Kateřina Tučková (1980)

 • Spisovatelka, kunsthistorička, kurátorka
 • Nejprve vydala několik monografií výtvarných umělců Radim Malát (2007), Slovem i obrazem (2008)
 • Věra Sládková (2009) monografie brněnské spisovatelky
 • Montespaniáda (2009) – nevýrazná, na dialozích založená prvotina o milostném vztahu dívky ke staršímu muži
 • Historický román: Vyhnání Gerty Schnirch (2009) – tématem je odsun Němců z Brna tzv. „Brněnský pochod smrti“ – osudy titulní hrdinky z typické národnostně smíšené středostavovské rodiny, prostřednictvím její dcery a vnučky dovedené až do polistopadové reality
 • Žítkovské bohyně (2012) – mnohem složitější narativní struktura než Vyhnání…, prolínání časových rovin, syžet lze charakterizovat jako
 • archivní pátrání současné badatelky po minulosti vesnických léčitelek se snahou rekonstruovat jejich nelehké osudy

 

Michal Vievegh(1962)

 • Jeden z nejpopulárnějších autorů 90. let, narozen v Praze, od svých čtyř let žil v Sázavě, původním povoláním učitel.
 • Velkou čtenářskou oblibu si získal i tím, že jeho zobrazení totalitní doby a reality nemá rysy existenciální úzkosti a syrovosti, nýbrž poutavé epiky s humoristickým odstupem, v jeho knihách se prolínají dramatické situací s komickými, svěží a lehké vyprávění, ironicko-groteskní tón.
 • Jeho knihy jsou často spjaté s Prahou a Sázavou, hned v několika knihách se jeho literární alter ego jmenuje Oskar.
 • Více než 10 jeho knih bylo zfilmováno, kupř. Báječná léta pod psa,Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Andělé všedního dne, Výchova dívek v Čechách 
 • Značná část jeho děl (především pozdějších) nenalezla u literárních kritiků pochopení, což autor ve svých knihách nezřídka glosoval.
 • Dlouhodobě bojuje proti praktikám bulvárního tisku, v roce 2009 společně s některými dalšími umělci inicioval petici.
 • Koncem roku 2012 prodělal těžké zdravotní potíže: prasklá aorta, bezvědomí, operace.
 • Báječná léta pod psa(1992)
 • Satiricky laděná rodinná kronika, hořkosladké vyprávění o dětství a dospívání v době totality.
 • Hlavní linie líčí vývoj nadprůměrně inteligentního chlapce Kvida, jehož rodiče se pokoušejí utéct z Prahy do městečka Sázavy před politickými tlaky nastupující normalizace.
 • Autobiografické prvky, obraz doby od 60. let až po pád komunismu.
 • Názory na vraždu (1990) – prvotina, novela s detektivní zápletkou.
 • Výchova dívek v Čechách (1994) – příběh učitelské nevěry s tragickým koncem, pohled na život zbohatlíků, dílo autorem ironicky označeno jako velký český postmoderní pedagogický román.
 • Nápady laskavého čtenáře (1993), Nové nápady laskavého čtenáře (2000) – humorné a přesvědčivé imitace autorských stylů českých i zahraničních spisovatelů.
 • Účastníci zájezdu (1996) – obraz účastníků autobusového zájezdu k moři jako vzorku společnosti.
 • Povídky o manželství a o sexu (1999)
 • Báječná léta s Klausem (2002) – volné pokračování románu Báječná léta pod psa.
 • Vybíjená (2004) – osudy několika spolužáků z gymnázia od školních let až do čtyřicítky, bilanční próza oceněná čtenáři.
 • Román pro ženy (2001), Andělé všedního dne (2007)
 • Mafie v Praze (2011), Mráz přichází z Hradu (2012) – satirické thrillery, silně společenskokritický tón, autor nešetří zejména představitele vysoké politiky a byznysu.
 • Můj život po životě (2013) – pocity a úvahy člověka, jehož život se po tragických událostech (těžká zdravotní příhoda, kóma) obrátil naruby a neblaze se změnil.

 

 

POEZIE:

Ivan Wernisch (1942¨

 • Básník, spisovatel, novinář, překladatel
 • Velmi rozmanitá tvorba – dominuje důraz na komunikační akt
 • Žánrově různorodé sbírky obsahující poetické anekdoty, sémantické hříčky, četné citace, aforismy, poznámky, ….
 • Ó kdežpak (1991), Doupě latinářů, Sežrané spisy (1992), Proslýchá se (1996), Hlava na stole (2005), S brokovnicí pod kabátem (2013)
 • Samizdatové sbírky vyšly v souboru: Blbecká poezie (2002)
 • Býkárna (2006) spoluautoři: M.Ohnisko, M. Šanda
 • Editorská činnost: Píseň o nosu (2005) – komentované vydávání textů zapomenutých nebo opomíjených autorů
 • Básnické analogie: Ryby katedrál (2001), Antologie české poezie 2 (2007)

H. Krchovský (1960)

 • Vlastním jménem Jiří Hásek, žije střídavě v Praze a v Brně, v době normalizace publikoval v samizdatu.
 • Básník, kytarista a zpěvák kapely Krch-off band, jeden z nejprodávanějších současných autorů poezie, dekadentní ladění, časté motivy smrti, erotiky, děsu.
 • Noci, po nichž nepřichází ráno(1991) – výbor ze samizdatové básnické tvorby z let 1979–1991, sarkasmus a cynismus, hněv, pohrdání, častý pocit marnosti a zbytečnosti všeho, sbírky Procházka urnovým hájem, Neklid, Bestiální něha, Zamilovaný dement, Nové valčíky, Mé lebky stín 
 • Leda s labutí (1997) – výbor z tvorby z let 1992–1996, Dodatky (1997)
 • Dvojité dno (2010) – sbírka básní a veršovaných zápisků z let 2009–2010)

Jaromír Typlt (1973)

 • Básník, prozaik, esejista, performer.
 • Koncerto grosso (1990) – prvotina, vliv poetiky rockové hudby a surrealismu.
 • Ztracené peklo (1994) – gejzír originálních slovních seskupení.
 • Pohyblivé prahy chrámů (1991) – krátké povídky, představy, sny, blouznění.

Svatava Antošová (1957)

 • Říkají mi poezie(1987), Ta ženská musí být opilá!

Petr Borkovec (1970)

 • Prostírání do tichého(1990), Mezi oknem, stolem a postelí (1996)

 

Petr Hruška (1964)

 • Obývací nepokoje(1995), Měsíce (1998)

Pavel Kolmačka (1962)

 • Vlál za mnou směšný šos(1994), Viděl jsi, že jsi (1998)

 

DRAMA:

 • Naše divadelní scény hrály výraznou úlohu v událostech konce roku 1989
 • Už na konci 80. let se na našich divadelních scénách objevují texty tvůrců v době normalizace zapovězených (V. Havla, J. Topola, F. Pavlíčka, M. Uhdeho a d.)
 • Řada zapovězených dramatických textů vychází krátce po sametové revoluci tiskem
 • Zájem publika o výše uvedené texty a tvůrce se však velmi rychle vyčerpává; nastává divadelní krize
 • Divadlo ztrácí schopnost formulovat autentické postoje a jejich prostřednictvím rozvíjet jednu ze svých tradičních funkcí
 • Suverénní postavení divadel v české kultuře (dědictví listopadu) se ukazuje být iluzí
 • Krize návštěvnosti znamená pro mnohá divadla i krizi ekonomickou
 • Ekonomické a politické změny (včetně i právního vákua) působí divadlům existenční problémy
 • Jinde vedou ke komercionalizaci divadelního provozu
 • Absentují nové původní české divadelní hry
 • Významnou roli při reflexi divadelního dění hraje (původně ještě samizdatová) revue Svět a divadlo; ta dokonce vydává původní české hry (vedle toho sledují divadelní dění také Divadelní noviny)
 • Na konci devadesátých let vzniká internetová revue Yorick
 • Za přispění Divadelního ústavu v Praze vzniká Nadace Alfréda Radoka (později Nadační fond Alfréda Radoka), který vyhlašuje Cenu (vlastně Ceny) Alfréda Radoka
 • Vydávání původních českých her se soustavně věnuje brněnské nakladatelství Větrné mlýny

 

Tři hlavní tendece v dramatické tvorbě 90. let 20. století
 • 1) Napětí mezi minulostí a současností: jehož motivací je snaha vyrovnat se s mravními selháními minulosti. A to včetně apokryfních her a dramatiky nových mýtů (s tendencemi výrazně postmoderními); dominuje ovšem „tradičně“ podaná dramatická tvorba (zejména u starších autorů). Sem možno zařadit také mystifikační Divadlo Járy Cimrmana. Tvůrci: Antonín Přidal, Jiří Hubač, Michal Lázňovský, Pavel Kohout, Karel Steigerwald; z mladších Roman Sikora nebo Lenka Lagronová.
 • 2)Groteskní negace přítomnosti: tvoří nejsilnější linii původní dramatické tvorby v devadesátých letech u nás. Časté je v ní zobrazování (nemotivovaného) násilí a dalších patologických jevů rodících se z banálních a absurdních situací, stejně jako rezignace na hlubší psychologický ponor. Řada dramat se odehrává v prostředí širší rodiny. Předmětem zájmu jsou také masová média. Autoři: Jan Antonín Pitínský, Tomáš Rychetský, Jan Kraus, Arnošt Goldflam a Luboš Balák.
 • 3)Tendence lyrická: pod niž můžeme zahrnouti lyrické a psychologické drama. Jedinec zobrazován jako sice komplikovaná, ale jedinečná bytost. Příběhy směřují k obecnému podobenství o světě a lidské společnosti. Tematizuje se zde vnitřní prázdnota, odcizení, konzumerismus, zmechanizování života i apokalyptické vidění světa. Dramatická stavba bývá značně rozvolněná. K autorům tohoto typu dramatické tvorby patří například: Daniela Fischerová, Markéta Bláhová, Lenka Havlíková, Egon L. Tobiáš.
Proměny dramatu na počátku nového tisíciletí
 • Proměny ve financování divadel – řada divadel „obecně prospěšnými společnostmi“ nebo „společnostmi s ručením omezeným“. Většina divadel financována obcemi (+ podporována sponzory a granty).
 • Vznik řady komerčních divadel, často v podobě divadelních agentur
 • Komerčně nejúspěšnější – muzikálové produkce
 • Jako tlak proti komercionalizaci – posílení tzv. nezávislé scény (často na poloprofesionální bázi)
 • Divadelní ústav začal vydávat edici Divadelní hry
 • Žánrově – tematický záběr dramatiků se rozšiřuje o
 • nové drama (námětová krutost, názorová ostrost a formální rozvolněnost – Petr Zelenka)
 • grotesku (modelově vyhrocené zpodobení společenské situace vyrůstající z potřeby karikovat a vysmívat se – David Drábek)
 • dokumentární drama (dramatická forma vyrůstající z faktografických materiálů; která chce být politicky angažovaná, má sociální rozměr a uplatňuje postupy epického divadla – včetně metody koláže či montáže; ke tvůrcům patří např. Miroslav Bambušek; ke zdařilým inscenacím Čtvrtníčkova Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?)
 • ženské drama (dramatika vyrůstající z ženského pohledu na svět a realizovaná jako feministické drama, genderové drama nebo ženské drama; představitelkami tohoto typu dramatiky jsou Lenka Lagronová nebo Iva Klestilová)
 • dramatika jazykového experimentu (se rodí z automatického asociativního řazení jednotlivých promluvových segmentů; představitelem je Egon Tobiáš), venkovské drama (kritický obraz dnešního kapitalisticky se „přerozujícího“ venkovského prostředí podává například Martin Františák)
 • reinterpretativní drama (výrazný trend v rámci současné dramatiky představují hry reinterpretující známé příběhy a přehodnotivě rozvíjející klasická dramata; jako to činí například Petr Kolečko).

 

Pavel Kohout: Dvě gorily proti mafii (2002) – crazy komedie, Arthurovo Bolero (2004) – erotický dekameron, Éros (2007), Malá hudba moci (2007), Ecce Constantia, Kyanid o páté, Nuly – Zběžná zpráva pro potomky

Karel Steigerwald: Pronásledování a umučení dr. Šaldy (2004) – komedie, autor ji podepsal jako Anonym, Má vzdálená vlast (2012) -dramatizace knihy polit. vězeňkyně Dagmar Šimkové

Milan Uhde: Zázrak v černém domě (2007) – půdorys grotesky, volně navazuje na rozhl. Hru z konce 70. let Velice tiché Ave

Václav Havel: Odcházení (2008)

Josef Topol: Hlasy ptáků (1989), Sbohem, Sokrate! (1990), Stěhování duší (2001)

Jiří Hubač: Hostina u Petronia (1997)

Oldřich Daněk: Jak snadné je vládnout aneb Karel IV. – autoportrét (1992), Trojhvězdí (2000)

Pavel Landovský: Supermanka (1991) Protentokrát zbohatnem (1999)