12. Aktuální vývojové tendence v české stylistice.

Neustálý vývoj v oblasti informačních technologií umožňuje uplatňovat další formy odborné komunikace, z nichž se postupně profilují svébytné útvary psané – multimediální text (zde se verbální složka sdělení kombinuje se složkou vizuální), psané v kombinaci s projevem mluveným – poster nebo prezentace s využitím aplikace Microsoft PowerPoint, příp. s handoutem.