6. Stylová diferenciace prostředků hláskových.

Projevuje v kořenu slova (liší se kvantitou nebo kvalitou samohlásky nebo souhlásky x pokud se projevuje v koncovce = tvaroslovná varianta; ve slovotvorné příponě, předponě = varianta slovotvorná).

  1. a) hláskové prostředky (grafické)

= jevy týkající se kořene slov → je stylový rozdíl? –předpoklad: varianty mají stejný stylový příznak → př. obléct se x oblíct se, převléknout se x převlíknout se (stylově vyšší je -é-, stylově nižší -í- = hovorové); patří sem i výslovnostní (vyplývají z nedbalostní výslovnosti – př. jabko, páč, pančelka).

 

Hláskové varianty kvantitativní:

  • Slohově rovnocenné:

→ umývárna /umyvárna → umývadlo/umyvadlo, škrábat/škrabat,

-ve starším jazyce se spíše uplatňovalo krácení, v současnosti spíše kvantita

-u cizích slov je samohlásková kvantita projevem zdomácnění, krátkost příznakem cizosti (a knižnosti) – tuberkulosa x tuberkulóza

 

  • Slohově diferencované:

-e/-í: rozlévat x rozlívat, převléknout/převlíknout (pův. neutrální x hovorový)

mlíko – obecněčeské x mléko (neutr.), déle – dýl, méně – míň

termíny: ploténka /lék./, plamének /bot./, plaménkový motiv /výtv./, lupénka /lék./

 

Hláskové varianty kvalitativní:

  • Slohově rovnocenné:

oddechnout/oddychnout, křupat/křoupat (samohláskové)

klovat/klobat, chřoupat/křoupat (souhláskové)

 

  • Slohově diferencované:

úřad/ouřad, obec/vobec (neutrální/obecněčeské, expresivní)

 

Výslovnostní varianty

1) výslovnost nižší – nespisovné projevy, běžné dorozumívání

-lepčí, menčí, kerý, jabko, pude, čéče, pančelka, páč

2) výslovnost střední (neutrální) – běžný kultivovaný projev

-Anna-ana, mněkí, odaní

3) výslovnost vyšší (vysoká) – slavnostní veřejné projevy (pečlivá výslovnost samohlásek, souhlásek i souhláskových skupin)

-hřbitov, jako, tkanina