Česká literatura 20. století

Odkazy ke zkoušce z předmětu Česká literatura 20. století II (PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.)

Materiály od Fibigera z přednášky (word):

Doporučená literatura:

 

Nějaký Zápisky ke stažení (z uloz.to)

OKRUHY KE ZKOUŠCE Z DĚJIN ČESKÉ LITERATURY 20. STOLETÍ

 1. Periodizace dějin české literatury 1895-1989. Charakteristika jednotlivých období, vliv zásadních historických událostí na českou literaturu, významné mezníky (1895, 1914, 1918, 1938, 1939, 1945, 1948, 1953, 1956, 1958, 1968, 1989).
 2. Osobnosti české literární vědy a kritiky 1895-1989, jejich významná díla. Novák, Šalda, Mukařovský, Píša, Teige, Václavek, Černý, Chalupecký, Opelík, Suchomel, Kožmín, Červenka, Jankovič, Doležel.
 3. Předválečná generace. Reakce na symbolismus. Toman, Šrámek, Dyk, Gellner. Expresionismus, kubismus, futurismus, civilismus. Almanach na rok 1914 a jeho autoři. Novoklasicismus. Německy psaná literatura daného období v českých zemích. Kafka. Čapkovy překlady.
 4. Próza v prvním desetiletí ČSR. Vrcholná tvorba autorů starší generace. Čapek Chod, Benešová. Literatura tematizující 1. světovou války: Hašek, Kopta, Konrád. Legionářská literatura: Medek.
 5. 20. léta 20. století. Devětsil. Proletářské umění. Poetismus v poezii a próze. Literární skupina a její program. Význační básníci a prozaici tohoto období. Osvobozené divadlo. Wolker, Neumann, Hora, Seifert, Nezval, Biebl, Vančura, Konrád, Durych, Weiss, Voskovec, Werich.
 6. 30. léta 20. století. Krize avantgardy. Surrealistická skupina. Nezval, Teige. Rozvoj románové prózy a její představitelé: K. Čapek, J. Čapek, Vančura, Olbracht, Havlíček, Hostovský, Glazarová. Poezie, významní básníci: Holan, Halas, Seifert, Hora, Zahradníček.
 7. 1. polovina 40. let 20. století. Okupace; cenzura. Jiří Orten a jeho generace. Bednář, Bonn. Skupina 42: Kolář, Blatný, Kainar. Próza za okupace, její žánrová rozrůzněnost, osobnosti: Jirotka, Řezáč, Schulz, Drda, Poláček, Bass, Kožík.
 8. Literatura období 1945-1948 reagující na válku a osvobození: Drda, Seifert, Holan, Hrubín, Hostovský, Situace po únoru 1948 v literatuře — perzekuce; 50. léta 20. století; schematismus v poezii, próze, dramatu, reakce na schematismus; poetika tzv. socialistického realismu a její konkretizace v budovatelském románu a poezii; dogmatismus: Řezáč, Otčenášek, Kohout. Proudy a autoři neoficiální literatury a literatura exilová: Effenberger, Bondy, Hostovský.
 9. Vývoj české literatury v letech 1956-1968. Literatura v období politického uvolnění v letech 1956-1958. časopis Květen, jeho představitelé, program. Vznik divadel malých forem. 60. léta — osobnosti a významná díla české prózy, poezie a dramatu: Fuks, Lustig, Hrabal, Kundera, Klíma, Vaculík, Páral, Seifert, Holan, Hrubín, Havel, Kohout, Jos.Topol.
 10. Období tzv. normalizace 1969-1989; represivní opatření. Literatura oficiální a nezávislá, exil a disent. Autoři, edice, časopisy, významná díla. Hrabal, Kundera, Škvorecký, Salivarová, Lustig, Novák, Kantůrková, Vaculík, Pavel, Kohout, Havel, Seifert, Skácel.
 11. Literatura po roce 1989. Zásadní změny. Návrat zakázaných autorů na počátku 90. let 20. století. Nakladatelství, literární časopisy, ceny. Významní představitelé prózy, poezie a dramatu: Jách.Topol, Hakl, Kahuda, Urban, Hájíček, Denemarková, Hůlová, Kratochvil, Ajvaz, Balabán, Tučková, Wernisch. Literární