Okruh 3: Předválečná generace

Reakce na symbolismus. Toman, Šrámek, Dyk, Gellner. Expresionismus, kubismus, futurismus, civilismus. Almanach na rok 1914 a jeho autoři. Novoklasicismus. Německy psaná literatura daného období v českých zemích. Kafka. Čapkovy překlady.

Okruh 5: 20. léta 20. století

Devětsil. Proletářské umění. Poetismus v poezii a próze. Literární skupina a její program. Význační básníci a prozaici tohoto období. Osvobozené divadlo. Wolker, Neumann, Hora, Seifert, Nezval, Biebl, Vančura, Konrád, Durych, Weiss, Voskovec, Werich.