Kterak interpretovat literární texty?

Jaké parametry sledovat při četbě, analýze a interpretaci narativních textů podle p. t. Kotena?

Žánrové a směrové zařazení
 • O jakou žánrovou variantu povídky se jedná?
 • Jak funguje titul a podtitul?
 • Najdeme v textu příznaky konkrétního literárního směru?
 • Autorské či vypravěčské gesto
Jak je vyprávění prezentováno?
 • Jak charakterizuje sebe samo?
Autorský záměr
 • Jaké cíle vyprávění sleduje?
Styl vyprávění i pásma postav
 • Jak se prezentuje vypravěč?
 • Je anonymní, nebo zjevný?
 • Stojí mimo příběh, nebo je postavou vyprávění?
 • Jaká je řeč postav?
 • Je věrohodná?
 • Inklinuje vyprávění k pólu knižnosti nebo mluvenosti?
 • Je zjevný rozdíl mezi vyprávěním a řečí postav?
Jak je udělán příběh
 • Sleduje jednu linii zápletky, nebo více?
 • Má povídka dějový spád?
 • Je děj chronologický, nebo vyprávění přeskupuje pořadí událostí?
 • Jaký je vztah vyprávění, popisu a komentáře?
Jaké jsou postavy
 • Propracované/oblé, nebo schematické/idealizované?
 • Jak je zobrazeno jejich nitro?
 • Mají psychologii?
Jaký je tematický/ideový plán
 • Jaké je hlavní téma, odkud je čerpán námět?
 • Jak je zobrazen časoprostor?
 • Do jaké míry je konkrétní, jak věrohodně působí?
 • Do jaké míry je dílo idealizované, popř. realisticky působící?
Jaké kulturní praktiky text realizuje, tj. jak prezentuje svět, minulost, Čechy, češství, nepřátele?
 • Jak modeluje hodnoty?

Zdroj: Studijní opora k předmětu Česká literatura 19. století (str. 4)