Informatika – otázky a odpovědi

Tahák na informatiku.

Otázky (Správná odpověď označena “=”) [Špatná odpověď označena “~”]

 

1 ::Q001:: Co je operační paměť? {=typ paměti, která umožňuje náhodný přístup – RAM ~ROM ~nese funkce svého názvu, tedy tato paměť si vždy pamatuje vše ~programový nástroj k uchování dat}.
2 ::Q002:: Jakým způsobem označují odborníci operační paměť? {=RAM ~ROM ~REN ~RUM}.
3 ::Q003:: Co tvoří “mozek” počítače? {=paměť a procesor ~pouze paměť ~pouze procesor ~disk a multimediální data}.
4 ::Q004:: Co jsou výkonné díly počítače? {=procesor a operační paměť ~pouze procesor ~pouze paměť ~disk a multimediální data}.
5 ::Q005:: Co slouží k trvalému uložení dat? {=disky ~programové instrukce ~procesor ~dokumenty}.
6 ::Q006:: Co je nástrojem pro naši práci? {=programy ~dokumenty ~operační paměť ~procesor}.
7 ::Q007:: Co je hardware? {=technické díly počítače ~programové vybavení ~aplikace ~dokumenty a data}.
8 ::Q008:: Co je software? {=programové vybavení, aplikace ~technické díly počítače ~např. grafická karta ~Wi-Fi}.
9 ::Q009:: Co je motherboard? {=základní deska počítače ~je součástí software ~programové vybavení ~dokumenty a data}.
10 ::Q010:: Který operační systém je v ČR (i v Evropě) nejvíce používaný? {=Microsoft Windows ~Apple iOS ~macOS ~Android}.
11 ::Q011:: Který operační systém je zdarma šířený systém a je nejrozšířenější na světě? {=Linux ~macOS ~Microsoft Windows 10 ~Android}.
12 ::Q012:: V jakém roce zavedla firma Microsoft ovládání s okny, hlavním panelem, nabídkou Start apod. {=1992 ~1895 ~1959 ~1995}.
13 ::Q013:: Která firma vyvinula první grafické rozhraní? {=Xerox ~Apple ~Microsoft ~Linux}.
14 ::Q014:: Z čeho se skládá internet? {=servery, klientské počítače, routery, datové spoje ~pouze servery ~klientské počítače a routery ~pouze routery}.
15 ::Q015:: Kdy vznikla první webová stránka? {=1991 ~1981 ~2001 ~1998}.
16 ::Q016:: Co slouží k přenosu webových stránek? {=protokol HTTP ~JSON dokumenty ~URL ~DNS}.
17 ::Q017:: V jakém formátu jsou uloženy webové stránky? {=ve formátu HTML ~ve formátu HTTP ~ve formátu URL ~ve formátu DNS}.
18 ::Q018:: Co je internet s malém “i” ? {=je prostor pro sdílení informací ~síť počítačů ~žádný rozdíl mezi velkým a malým i se nedělá ~internet s malém i je chybné zapisování}.
19 ::Q019:: Co je Internet s velkém “I” ? {=síť počítačů ~prostor pro sdílení informací ~žádný rozdíl mezi velkým a malým i se nedělá ~Internet s velkém I je chybné zapisování}.
20 ::Q020:: Jakou zkratku použijeme, pokud chceme vyhledat určitý text na právě zobrazené stránce? {=CTRL+F ~F5 ~CTRL+P ~CTRL a kolečko na myši}.
21 ::Q021:: Jakou zkratku použijeme, pokud chceme znovunačíst stánky z webového serveru? {=F5 ~CTRL+F ~CTRL+P ~CTRL a kolečko na myši}.
22 ::Q022:: Jakou zkratku použijeme, pokud chceme vytisknout aktuální stránku? {=CTRL+P ~F5 ~CTRL+F ~CTRL+C}.
23 ::Q023:: Který z těchto disků je disk s magnetickým záznamem? {=HDD ~SSD disk ~USB flash ~SD “paměťové” karty}.
24 ::Q024:: Který operační systém rozlišuje velká a malá písmena v názvech souborů? {=Linux ~MS Windows ~macOS ~Android}.
25 ::Q025:: Kterou zkratku použijeme pro výběr všech objektů? {=CTRL+A ~CTRL+kolečko na myši ~F5 ~CTRL F}.
26 ::Q026:: Co je komprese (komprimace)? {=umístění více souborů do jednoho souboru ~odstranění souborů ~vysypání koše ~ukládání souborů do složek}.
27 ::Q027:: Co je LAN? {=lokální (místní) síť ~rozsáhlé sítě na větším území ~spojení samostatně fungujících plnohodnotných počítačů ~server síť}.
28 ::Q028:: Co je WAN? {=rozsáhlé sítě na větším území ~lokální (místní) síť ~spojení samostatně fungujících plnohodnotných počítačů ~server síť}.
29 ::Q029:: Co je PEER TO PEER síť? {=spojení samostatně fungujících plnohodnotných počítačů ~lokální (místní) síť ~rozsáhlé sítě na větším území ~server síť}.
30 ::Q030:: Na co se dělí LAN? {=na peer to peer sítě a klient-server sítě ~na WAN a peer to peer sítě ~na WAN a klient-server sítě ~na nic se nedělí}.
31 ::Q031:: Co znamená IP? {=internet protocol ~international protocol ~internet protection ~international protection}.
32 ::Q032:: Kde vznikly první počítače? {=v USA ~v SSSR ~ve Francii ~v Rusku}.
33 ::Q033:: K čemu slouží zkratka CTRL + S {=k uložení rozpracovaného dokumentu do souboru na disk ~k zavření souboru ~k vyhledání určitého textu na právě zobrazeném textu ~k tisku aktuální stránky}.
34 ::Q034:: Jakou zktratku použijeme k zavření souboru? {=CTRL + F4 ~CTRL + F ~F4 ~CTRL + P}.
35 ::Q035:: Co je NAT? {=překlad síťových adres ~rozsáhlé sítě na větším území ~lokální (místní) síť ~server síť}.
36 ::Q036:: Co dělá router? {=překládá adresy vnitřní sítě na adresy vnější a naopak ~blokuje nevyžádané pakety ~filtruje nežádoucí adresy ~zabezpečuje síť}.
37 ::Q037:: Co je VPN? {=virtuální privátní síť ~překlad síťových adres ~rozsáhlé sítě na větším území ~lokální (místní) síť}.
38 ::Q038:: Co vykonává všechny operace v počítači? {=procesor ~operační paměť ~router ~LAN}.
39 ::Q039:: Co je GSM? {=bezdrátová počítačová síť, která hlas i data přenáší pomocí paketů ~rozsáhlé sítě na větším území ~překlad síťových adres ~drátová počítačová síť, která hlas i data přenáší pomocí paketů}.
40 ::Q040:: Co je GPS? {=globální družicový polohovací systém ~drátové polohovací systémy ~překlad síťových adres ~rozsáhlé sítě na větším území}.
41 ::Q041:: Kolik je potřeba družic na pokrytí celé zeměkoule? {=24 družic ~78 družic ~20 družic ~42 družic}.
42 ::Q042:: Co obsahuje program? {=může obsahovat všechny zmíněné možnosti ~jen texty a obrázky ~jen hudba a video ~jen instrukce pro procesor}.
43 ::Q043:: Co dělá grafická karta? {=umožňuje zobrazení, připojuje se k ní monitor ~přehrává a nahrává zvuky ~umožňuje bezdrátovou komunikaci ~přenáší data}.
44 ::Q044:: Co dělá zvuková karta? {=přehrává a nahrává zvuky ~umožňuje zobrazení, připojuje se k ní monitor ~umožňuje bezdrátovou komunikaci ~přenáší data}.
45 ::Q045:: K čemu slouží modem? {=k přenosu dat přes telefonní linku ~umožňuje zobrazení, připojuje se k ní monitor ~k přehrávání a nahrávání zvuků ~k zapezepečení sítě}.
46 ::Q046:: Co je kryptografie? {=věda zabývající se šifrováním  ~věda zabývající se kódovaním ~věda zabývající se kryptoměnou ~věda zabývající se estetickou sránkou dokumentu}.
47 ::Q047:: Co šifruje protokol HTTPS? {=šifruje komunikaci s webovým serverem ~šifruje emaily a obrázky ~šifruje jen zprávy ~šifruje zprávy a emaily}.
48 ::Q048:: Co je biometrická autentizace? {=určení totožnosti člověka podle jeho jedinečných biologických vlastností ~např. heslo nebo PIN ~technický prostředek, který uživatel vlastní ~hardwarový klíč a smart card}.
49 ::Q049:: Kdo navrhl první webovou stránku? {=Tim Berners-Lee ~Steve Jobs ~Bill Gates ~Paul Allen}.
50 ::Q050:: Co je end-to-end šifrování? {=koncové šifrování ~symetrické šifrování ~hybridní šifrování ~asymetrické šifrování}.
51 ::Q051:: Co obsahuje HTML? {=text stránky a hypertextové odkazy ~pouze text stránky ~pouze hypertextové odkazy ~fotky a videa}.
52 ::Q052:: K čemu slouží našeptávač v prohlížeči? {=nabízí webové stránky námi již navštívené ~napovídá nám nejvíce vyhledávané stránky ostatními uživateli ~funkce v programu Microsoft Office Word sloužící k diktování textu ~hlasové vyhledávání v prohlížeči}.
53 ::Q053:: Co jsou tzv. “cookies?” {=informace o naší činnosti na webových stránkách ~ikona webu ~nepodstatné soubory ~součást webové reklamy}.
54 ::Q054:: Co je to webová stránka? {=internetová stránka ~soubory ve formátu HTTPS uložené na serverech  ~druh souboru ~internetový vyhledávač}.
55 ::Q055:: Co dělá hypertextový odkaz? {=přesměruje nás na jiné URL ~bezoprávnění si ukládá naše osobní data ~je to vždy virový odkaz, na který si musíme dát pozor ~je součástí webové reklamy}.
56 ::Q056:: Jak lze popsat pojem “HTML”? {=značkovací jazyk ~zvukový soubor ~JPG soubor ~zašifrovaný soubor}.
57 ::Q057:: V jaké formě se načítá vzhled stránky? {=ve formě CSS souboru ~ve formě URL odkazu ~ve formě HTTP ~ve formě HTTPS}.
58 ::Q058:: Co dělá grafik? {=navrhuje přehledný a estetický vzhled UI ~zajišťuje funkčnost webu ~je to vývojář, který vytvoří web pomocí HTML a CSS stylů ~opravuje softwary}.
59 ::Q059:: Z čeho je placen internetový vyhledávač? {=z reklamy ~z poplatků pro uživatele ~ze státních příspěvků ~od dobrovolných dárců}.
60 ::Q060:: Co je frontend? {=Uživatelský interface aplikace ~navrhuje přehledný a estetický vzhled UI ~opravuje softwary ~je to prográmtor, který zajišťuje funkčnost webu}.
61 ::Q061:: K čemu slouží indexér? {=zjišťuje nejčastěji nacházená slova na uložených stránkách a řadí stránky dle kritérií ~k ukládání vyhledávaných výsledků ~k vytváření dalších algoritmů vyhledávání ~je jen pro účely správců indexéru}.
62 ::Q062:: Jaké typy souborů lze z následujícíh možností pomocí vyhledávače najít? {=PDF ~PFD ~XPX ~hudbu}.
63 ::Q063:: Kam se ukládají soubory v počítači? {=pevný disk ~do usb slotu ~do grafické karty ~na základní desku}.
64 ::Q064:: Co je tzv. webová aplikace? {=programy v prohlížeči běžící v operační paměti PC ~programy nainstalované v počítači ~aplikace, která je součástí webového prohlížeče ~aplikace, která je součástí vyhledávače}.
65 ::Q065:: K čemu slouží POP3? {=ke stahování pošty ~k odesílání pošty ~k zrcadlení webu ~k ochraně webu}.
66 ::Q066:: Na jakém pricipu funguje email? {=funguje na principu zasílání krátkých zpráv do emailových schránek ~na registru adresátů ~na obsahu adresáře ~na souhrnu již odeslaných emailových zpráv}.
67 ::Q067:: Jaká kritéria by měla splňovat emailová adresa? {=obsahuje písmena angl. abecedy, nemá mezeru, obsahuje zavináč, adresu serveru  ~obsahuje číslo, název, mezeru ~obsahuje mezeru, čárku a tečku, čísla ~Obsahuje emotikon, číslo, zavináč, velká a malá písmena}.
68 ::Q068:: Co v emailu není nutné rozlišovat? {=velká a malá písmena ~čísla ~znaky  ~adresáta}.
69 ::Q069:: Elektronický podpis: {=je připojený elektronický identifikační údaj autora elektronického dokumentu ~generuje si jej uživatel sám ~poskytují v České republice desítky institucí ~stojí několik tisíc korun}.
70 ::Q070:: Má chlad/zima/nízká teplota vliv na výdrž lithium polymerové baterie? {=ano, výdrž baterie je nižší ~ano, výdrž baterie je vyšší ~ne, žádný vliv nemá ~ani jedna z uvedených možností není správná}.
71 ::Q071:: Jaká je nejznámější streamovací služba? {=Netflix ~Spotify ~Disney+ ~Voyo}.
72 ::Q072:: Jaké dvě hlavní části má e -shop? {=databázi zboží a webovou stránku ~databázi zákazníků a provedených plateb ~databázi prohlížení a návštěvnosti ~Souhrn informací a dat o zákaznících, uživatelů internetu}.
73 ::Q073:: Co je platební brána? {=webová aplikace sloužící k platbě za zboží ~platební terminál  ~přehled platebních možností ~souhrn informací a dat o zakupovaném zboží}.
74 ::Q074:: Co je ISP? {=organizace zprostředkující přístup do internetu ~organizace zprostředkující ochranu webu ~firma poskytující opravy software i hardware ~firma poskytující pouze opravy software}.
75 ::Q075:: Co je IM? {=internetová služba, umožňující svým uživatelům komikovat se svými přáteli ~šifrovaná výměna informací mezi navštíveným webem a prohlížečem pomocí protokolu HTTPS ~označení pro aplikace internetového protokolu HTTP/HTTPS ~řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací}.
76 ::Q076:: Co všechno obsahuje HTML soubor? {=texty, odkazy, pokyny k načtení prvků stránky ~texty, obrázky, ikony ~ikony, videa, hudbu ~odkazy, data uživatelů a správců}.
77 ::Q077:: Co je to šablona? {=předloha budoucího vzhledu webu ~duplikace webu ~snímek existujícího webu ~kopie jiného webu}.
78 ::Q078:: Jaký počítač lze považovat za bezpečný? {=vypnutý a odpojený od všech sítí ~stolní PC ~PC kde je nainstalovaný antivirový program ~notebook}.
79 ::Q079:: Co je nejdůležitějším prvkem našeho bezpečí? {=naše znalosti ~antivorové programy ~firewall ~ochrana, která je součástí vyhledávače}.
80 ::Q080:: Co je ransomware? {=malware šifrující data a soubory s cílem získat výkupné ~užitečný program pro editaci souborů ~program podporující spuštění počítače ~program pro provádění vyžádaných změn v PC}.
81 ::Q081:: Co je tzv. phishing? {=druh hackerského útoku jehož cílem je krádež financí nebo osobních údajů ~druh hackerského útoku, cílí na internetové stránky a znepřístupňuje je ostatním uživatelům ~druh hackerského útoku, jehož cílem je zničení napadeného zařízení ~druh hackerského útoku, jehož cílem je přesměrování našich objednávek z e-shopů}.
82 ::Q082:: Které rysy lze vypozorovat u podvodného jednání? {=vyhrožování a slibování, neumožňuje čas na rozhodnutí ~uvádí jméno a příjmení autora zprávy ~uvádí kontaktní informace ~nabízí finance za sdílení obsahu ostatním, proplácí reklamu}.
83 ::Q083:: Kde se lze setkat s dvoustupňovou autorizací? {=u internetového bankovnictví ~u registrace nového účtu na sociální síti ~u ukládání nových médií na cloud ~u výběru zboží na internetu}.
84 ::Q084:: K čemu slouží úsporné režimy? {=aby snižovaly spotřebu počítače v době, kdy s ním momentálně nepracujeme ~aby snižovaly spotřebu počítače v době, kdy s ním momentálně pracujeme ~aby snížily přetížení počítače v době, kdy s ním pracujeme ~k redukování virových stránek}.
85 ::Q085:: Co znamená něco hacknout/cracknout? {=překonat obranu IT systému ~překonat velikost souborů PC ~nainstalovat a zprovoznit si pc hru ~zničit operační systém}.
86 ::Q086:: Co je to malware? {=škodlivý software ~soubor aplikací určených pro grafické úpravy ~aplikace pro editace fotografií ~aplikace pro reinstalaci sofwaru pc}.
87 ::Q087:: Která jednotka informace je nejmenší? {=bit ~byte ~megabyte ~kilobit}.
88 ::Q088:: Co je to firewall? {=ochranná funkce, která brání proniknutí škodlivých souborů ~ochrana proti přepětí ~ochrana proti ztrátě dat ~součást webového prohlížeče}.
89 ::Q089:: Která z uvedených možností zahrnuje antivirové programy? {=Avast ~Daemon tools ~Adobe reader ~Outlook}.
90 ::Q090:: K čemu slouží zařízení UPS? {=Umožňuje překlenout energetické výpadky, kolísání či nekvalitu síťového napětí ~Umožňuje uživateli připojení k internetu ~Funguje jako přídavný pevný disk ~Je to zařízení, které funguje jako CD-ROM}.
91 ::Q091:: K čemu slouží záloha dat? {=k ochraně dat, k obraně před viry a technickými závadámi ~vytvoření prostoru pro uložení dat ~editaci již uložených dat ~přesunu dat}.
92 ::Q092:: Co znamená zkratka USB? {=Universal Serial Bus ~Universal Seasonal Bus ~Unique Serial Bus ~Universal Serial Bank}.
93 ::Q093:: Které firmy nabízejí platformu k zálohování dat? {=Google ~Disney ~Pixar ~Facebook}.
94 ::Q094:: K čemu slouží archivace dat? {=dlouhodobé uložení na trvalé médium ~k uchování důležitých tiskopisů ~k uchování majetkových pozůstatků ~slouží k uchování společenských pravidel}.
95 ::Q095:: Jak jsou data nejčastěji archivována? {=pomocí tisku ~pomocí scanu ~pomocí natočení ~pomocí převodu do zvukové podoby}.
96 ::Q096:: Co je to “operační systém počítače”? {=počítačový program, který umožňuje správu počítače, řízení hardwaru a běh jiných programů ~vnitřní stavba komponent ~systém síťového připojení ~systém softwaru}.
97 ::Q097:: Co znamená zkratka WWW? {=World Wide Web ~Warez Web World ~World Worm Web ~Warez Web Worm}.
98 ::Q098:: K čemu je vhodné použití myšlenkové mapy? {=vidět komplexně vybrané téma ~vytvoření nových témat ~k získání detailních znalostí ~k získání přesných a jasných informací}.
99 ::Q099:: Co znamená označení WLAN? {=Lokální počítačová síť s bezdrátovou komunikací ~rozsáhlé sítě na větším území ~lokální počítačová síť s drátovou komunikací ~port pro připojení kabelu WAN}.
100 ::Q100:: Co bychom vysloveně za žádných okolností neměli sdílet na internetu? {=osobní data, informace o platební kartě, citlivé informace o naší osobě ~všechny zmíněné možnosti ~studijní soubory, výsledky studia  ~obrázkové soubory a videa}.
101 ::Q101:: Jakou funkci má klávesová zkratka PrtScr? {=zkopíruje v MS systémech obsah obrazovky do schránky ~otevře správce úloh ~vypíše znak @ ~zavře otevřené okno v prohlížeči}.
102 ::Q102:: K čemu slouží aplikace Výstřižky? {=K ukládání části obrazovky ~k úpravě zvukové stopy ~jako textový editor ~k programování aplikací}.
103 ::Q103:: Co jsou Metadata? {=data o vzniku a změnách dokumentů ~data, která o nás má k dispozici Facebook ~informace, které se ukládájí v internetovém prohlížeči ~internetová platební síť}.
104 ::Q104:: Kdo založil Facebook? {=Mark Zuckerberg ~Bill Gates ~Elon Musk ~Jeff Bezos}.
105 ::Q105:: V jakém roce byl založen Facebook? {=2004 ~1999 ~2010 ~2000}.
106 ::Q106:: Které aplikace spadají pod Facebook Inc. (Meta Platforms Inc.)? {=Instagram, WhatsApp, Messenger ~Youtube, Messenger, Pinterest ~Instagram, Messenger, Wolt ~WhatsApp, Viber, Telegram}.
107 ::Q107:: Jak funguje reklama na sociálních sítích? {=je cíleně zaměřená na uživatele a vychází z jeho aktivity na internetu ~funguje na základě náhodného algoritmu ~na základě Vaší konverzace s přáteli ~nemá přesně dané parametry}.
108 ::Q108:: K čemu je primárně určená síť Twitter? {=ke sdílení krátkých textových příspěvků ~k seznámení s ostatními uživateli ~ke vzdělávání dětí ~k investování na internetu}.
109 ::Q109:: K čemu slouží síť LinkedIn? {=k propojení uživatelů na zákládě jejich profesních dovedností a zkušeností ~slouží jako internetová seznamka ~slouží k hledání nápadů, jako jsou recepty, inspirace pro domácnost a styl ~slouží k okamžitému postování fotek}.
110 ::Q110:: Co je Kybergrooming? {=označení pro jednání osoby, která se snaží zmanipulovat oběť a donutit ji k osobní schůzce ~pojem označující poznání nějaké osoby přes internet ~označení pro charitativní činnost přes internet ~pojem, který označuje publikování videí na internet}.
111 ::Q111:: Co znamená zkratka licence CC? {=Creative Commons ~Creative Command ~Calculator Command ~Creative Company}.
112 ::Q112:: Co jsou Fakenews? {=dezinformace, jejichž cílem je ovlivňovat a manipulovat příjemce těchto zpráv ~smyšlené zprávy, které mají příjemce pobavit ~termín pro označení senzačního příběhu mezi novináři ~internetová stanice pro vysílání důležitých zpráv}.
113 ::Q113:: Jak se nazývá nejmenší jednotka informace? {=1 bit ~1 milibajt ~1 minibit ~1 bajt}.
114 ::Q114:: Jak jinak se nazývá binarní soustava? {=dvojková ~trojková ~jedničková ~nulová}.
115 ::Q115:: Jak dlouho se využívá binární soustava? {=70 let ~15 let ~30 let ~45 let}.
116 ::Q116:: Která jednotka je větší než Gigabajt? {=terabajt ~kilobajt ~megabajt ~gigabajt je největší}.
117 ::Q117:: Jak se nazývají pevné disky, které můžeme mít v počítači? {=SSD, HDD, SSHD ~DDH, HHS ~VHS, DVS ~HDF, SSR}.
118 ::Q118:: Jak se jmenuje volně šiřitelný program na úpravu zvuku? {=audacity ~výstřižky ~audiocut ~musicut}.
119 ::Q119:: Pomocí jakých barev vytváří Monitory, LCD panely a televize barvy? {=RGB (Red, Green, Blue) ~RBB (Red,Brown,Black) ~BYR (Blue,Yellow, Red) ~BRB (Black,Red, Brown)}.
120 ::Q120:: Kolik je minimálně potřeba snímků za sekundu, aby se jednalo o video? {=25 ~10 ~8 ~19}.
121 ::Q121:: Jak se nazývá port do kterého se zapojuje Flash disk? {=USB ~HDMI ~HDMA ~USP}.
122 ::Q122:: Co je Token? {=speciální USB Flashdisk nebo elektornický čip ~virtuální měna ~stránka, kde lze nelegálně stahovat hry ~počítačová hra}.
123 ::Q123:: Kde můžeme používat komerčně licencovaní multimediální soubory? {=pouze pro osobní účely ~pouze ve škole pro vzdělávací účely ~kdekoliv, pokud nás nikdo nenahlásí ~pouze v knihách}.
124 ::Q124:: Jak se jmenuje nejvíce používaná norma v ČR pro citace? {=ISO-690 ~ISS-525 ~ISA-420 ~ISJ-562}.
125 ::Q125:: Co je důležitého u Mikroprocesoru (CPU)? {=výkon ~vzhled ~velikost ~barva}.
126 ::Q126:: Kolik jader mají výkonnější typy procesoru? {=6, 8, 16 ~7, 9, 17 ~5, 7, 15 ~2, 7, 8}.
127 ::Q127:: Jak se nazývají dva dominující výrobci procesorů? {=Intel, AMD ~HMD, VISION ~ADD, Intel ~HDMI, Makro}.
128 ::Q128:: Co je RAM? {=pamět ve které se nachází spuštěné programy a otevřené dokumenty ~port, do kterého se zapojuje HDMI kabel ~program pro nastavení grafiky počítače ~aplikace na úpravu fotografií}.
129 ::Q129:: K čemu slouží SSD? {=k ukládání dat ~k připojení k wifi ~podložka proti přehřátí notebooku ~k posílení zvuku}.
130 ::Q130:: Jak se nazývá univerzální programovatelný počítací stroj, který je přechůdcem moderního počítače? {=Analytical Engine ~Calculator Machine ~Computer engine ~Analytical computer}.
131 ::Q131:: Jak se nazýva jedna z možností jak posoudit inteligenci počítače? {=Turingův test ~IQ pc test ~IOS test ~ IA test}.
132 ::Q132:: Která IT firma byla největší IT firmou 20.století? {=IBM ~Microsost ~Apple ~Android}.
133 ::Q133:: Které zásadní objevy umožnily vznik počítacích strojů? {=objev elekřiny a elektromotoru ~vynález knihtisku ~vynález atomových bomb ~vynález žárovky}.
134 ::Q134:: Altair první mikropočítač neměl operační systém, ale využíval.. {=programovací jazyk Basic ~programovací jazyk Atari ~programovací jazyk IOS ~programovací jazyk HTML}.
135 ::Q135:: Všechny současné operační systémy vycházejí z jednoho původního OS, který to je? {=GM-NAA I/O ~Apple macOS ~Linux Android ~MS Windows}.
136 ::Q136:: Který vynález je základem všech moderních IT?  {=tranzistor ~paměť ~procesor ~motherboard}.
137 ::Q137:: Jak se nazýval první elektronkový počítač? {=ENIAC ~Abacus ~Apple I ~Xerox Alto}.
138 ::Q138:: Která historická událost zásadně urychlila vývoj počítačů? {=druhá světová válka ~první světová válka ~studená válka ~industrializace společnosti}.
139 ::Q139:: Kdo je považován za zakladatele moderní informatiky? {=Alan Turing a Claude Shannon ~Herman Hollerith ~Vint Ceft ~Charles Babbage}.
140 ::Q140:: Které dílo je považováno za základ moderní informatiky? {=Matematická teorie komunikace ~Lambda Kalkulu ~koncepce informatiky – Informatika ~opocitacich.cz}.
141 ::Q141:: Kolik cca tranzistorů obsahují současné čipy? {=20 miliard tranzistorů ~10 miliard tranzistorů ~200 miliard tranzistorů ~5 miliard tranzistorů}.
142 ::Q142:: Kdo byl Gordon Moore? {=spoluzakladatel firmy Intel, která vyrábí mikroprocesory ~zakladatelem infromatiky ~vynálezce prvního počítače ~spoluzakladatel společnosti Linux}.
143 ::Q143:: V jakém roce byl vyvinut mikroprocesor? {=1971 ~1941 ~1917 ~1991}.
144 ::Q144:: Které firmy/která firma vyvinuly/a nezávisle na sobě mikroprocesor? {=Intel a Texas Instruments ~Linux a DELL ~Microsoft a Xerox ~Apple a IBM}.
145 ::Q145:: V jakém roce došlo k navrhnutí dodnes platného schémetu univerzálního digitálního počítače? {=1945 ~1954 ~1994 ~1927}.
146 ::Q146:: Který operační systém je inspirací pro současné operační systémy? {=UNIX ~Intell ~MacOS ~iOS}.
147 ::Q147:: V jakých letech se ve firmách využívaly tzv. sálové počítače? {=1960-1990 ~1940-1990 ~1950-1980 ~1940-1960}.
148 ::Q148:: Jaký význam má tranzistor? {=základní aktivní součástka, které se používají jako zesilovače, spínače a invertory ~součástka, která pomáhá udržovat teplotu počítače ~jednotka, která udržuje rychlost stahování souborů ~kabel, který slouží k připojení počítače do sítě}.
149 ::Q149:: Jaký význam mají integrované obvody? {=umožnily neuvěřitelné zmenšení počítačů při současném nárustu jejich výkonu ~chrání počítač před vysokým napětím během bouřek ~jsou to kabely, které zajišťují připojení k internetu ~umožňují propojení motherboard se software}.
150 ::Q150:: Kdo navrhl dodnes platné schéma univerzálního digitálního počítače? {=John von Neumann ~Vint Ceft ~Richard Stallman ~Tim Berners-Lee}.
151 ::Q151:: Klasické počítače používají pro kódování bity, jakou jednotku požívají kvantové počítače? {=qubity ~byty ~baudy ~bajty}.
152 ::Q152:: Video pro virtuální realitu musí mít minimální rozlišení: {=3000 x 1500 pixelů ~1280 x 720 pixelů ~1920 x 1080 pixelů  ~720 x 576 pixelů}.
153 ::Q153:: 3D brýle pro virtuální realitu zobrazují minimálně: {=70 snímků za sekundu ~50 snímků za sekundu ~30 snímků za sekundu ~10 snímků za sekundu}.
154 ::Q154:: Jaká bude v budoucnu rychlost připojení u 5G sítě? {=20Gbit/s ~300Mb/s ~20Mb/s ~300Gbit/s}.
155 ::Q155:: Co znamená zkratka AI?  {=Artificial Intelligence ~Advanced Intelligence ~Auspicious Intelligence ~Affable Intelligence}.
156 ::Q156:: Z jakých částí se skládá umělá neuronová síť? {=vstupní vrstva, skryté vrstvy a výstupní vrstva ~několik skrytých vrstev ~pouze vstupní vrstva ~vstupní vrstva a výstupní vrtsva}.
157 ::Q157:: Jakým způsobem fungují hlasoví asistenti?  {=cloudovým způsobem ~online způsobem ~offline způsobem  ~přes příslušné call centrum}.
158 ::Q158:: K čemu slouží biometrické aplikace? {=k odemykání zařízení obličejem ~pro ovládání her pohybem ~pro měření tělesné teploty ~pro měření fyziologických rozměrů člověka}.
159 ::Q159:: Co znamená zkratka LMS? {=Learning Management System ~Lesson Management System ~Learning Measurable System ~Learning Mathematical System}.
160 ::Q160:: Co dělají tzv. chatboti? {=rozpoznají smysl psaných otázek a odpovídají na ně ~dokáží rozpoznat význam mluvených otázek a odpovědět na ně ~rozpoznají smysl psaných otázek, ale odpovědět nedokáží ~nedokáží nahradit živého operátora}.
161 ::Q161:: Co dělají tzv. voiceboti? {=dokáží rozpoznat význam některých mluvených otázek a odpovědět na ně ~rozpoznají smysl psaných otázek a odpovědět na ně ~rozpoznají smysl psaných otázek, ale odpovědět nedokáží ~dokáží rozpoznat význam všech mluvených otázek a odpovědět na ně}.
162 ::Q162:: Které z následujících zařízení není tzv. hlasový asistent? {=Linux Xerox ~Apple Siri ~Microsoft Cortana ~Amazon Alexa}.
163 ::Q163:: K čemu využívají firmy hlasovou biometrii? {=k identifikaci volajících ~k odemykání zařízení ~k hlasovému ovládání zařízení  ~k vyhledávání informací}.
164 ::Q164:: Co umožňuje tzv. licence GPL? {=software volně používat, modifikovat a šířit  ~pouze software volně používat ~software šířit ale ne modifikovat ~software volně používat, šířit ale ne modifikovat}.
165 ::Q165:: Nejrozšířenějším typem robotů jsou: {=manipulátory ~adaptivní roboti ~kognitivní roboti ~adaptivní průmysloví roboti}.
166 ::Q166:: Co je tzv. portál občana? {=rozcestník pro využíván služeb e-Govermentu ~rozcestník pro využívání služeb e-Health ~rozcestník pro využívání služeb e-Learning ~rozcestník pro využívání služeb internetového bankovnictví}.
167 ::Q167:: Počítačový systém, který je schopný myslet, učit se a uvažovat se nazývá: {=umělá inteligence ~strojová inteligence ~lidská inteligence ~virtuální inteligence}.
168 ::Q168:: Co je tzv. SAMR model? {=model, který popisuje různé úrovně zapojení ICT do výuky ~model, který popisuje různé úrovně zapojení ICT do ekonomiky ~model, který popisuje různé úrovně zapojení ICT do zdravotnictví ~model, který popisuje různé úrovně zapojení ICT do průmyslu}.
169 ::Q169:: Jaké jsou čtyři stupně tzv. SAMR modelu? {=nahrazení, rozšíření, modifikace, úplně jiný přístup ~nahrazení, rozšíření, vymazání, úplně jiný přístup ~nahrazení, vymazání, simulace, úplně jiný přístup ~vylepšení, rozšíření, modifikace, úplně jiný přístup}.
170 ::Q170:: Co znamená zkratka SAMR? {=Substitution, Augmentation, Modification a Redefinition ~Substitution, Augmentation, Modification a Reuse ~Substitution, Augmentation, Modification a Renewal ~Substitution, Augmentation, Media a Redefinition}.
171 ::Q171:: Jak se jmenoval první úspěšný mikropočítač? {=Altair ~Intel ~Macintosh ~Linux}.
172 ::Q172:: V jakém roce vznikl první úspěšný mikropočítač? {=1974 ~1952 ~1989 ~2007}.
173 ::Q173:: Jak se jmenoval první hromadně vyráběný mikropočítač? {=Apple II ~Altair ~Intel ~Macintosh}.
174 ::Q174:: O co byl doplněn původní koncept IT? {=o prvek komunikace ~o prvek editace ~o prvek Internetu ~o prvek webu}.
175 ::Q175:: Co znamená zkratka WLAN? {=Wireless Local Area Network ~Wide Local Area Network ~Wise Local Area Network ~Wild Local Area Network}.
176 ::Q176:: Co je komunikace klient-server? {=vzah mezi dvěma počítačovými programy ~vzah mezi dvěma uživately počítače ~vzah mezi hardwarem a softwarem ~vzah mezi uživatelem počítače a softwarem počítače}.
177 ::Q177:: Co znamená zkratka DAS? {=Direct Attached Storage ~Direct Avast System ~Disc Apple System ~Direct Advanced System}.
178 ::Q178:: Jaká firma vyvinula grafické uživatelské rozhraní (GUI)? {=Xerox ~Apple ~IBM ~Microsoft}.
179 ::Q179:: Jak se jmenoval první hromadně prodávaný osobní počítač s grafickým rozhraním? {=Apple Macintosh ~Apple I ~Apple II ~Apple Lisa}.
180 ::Q180:: V jakém roce byl vydán Apple Macintosh? {=1984 ~1991 ~1989 ~2002}.
181 ::Q181:: Kdo vytvořil počítačový oprační systém Linux? {=Linus Torvalds ~Steve Jobs ~Bill Gates ~Paul Allen}.
182 ::Q182:: Kdo založil firmu Microsoft? {=Bill Gates a Paul Allen ~Bill Gates a Steve Jobs ~Bill Gates a Steve Wozniak ~Bill Gates a Linus Torvalds}.
183 ::Q183:: Co ukazuje tzv. hype křivka? {=průběh náběhu nových technologii ~rychlost internetu v určitém období ~výpadky internetu v určitém období ~náklady a výdělky významných IT firem v určitém období}.
184 ::Q184:: Jaká firma aktualizuje tzv. hype křivku? {=Gartner ~Apple ~Xerox ~Microsoft}.
185 ::Q185:: Android je založený na operačním systému: {=Linux ~Win ~Unix ~Novell}.
186 ::Q186:: Který operační systém je ve světě nejvíce používaný? {=Linux ~iOS ~Microsoft Windows 10 ~macOS}.
187 ::Q187:: Jaká IT zařízení jsou dnes nejpoužívanější? {=chytré telefony se systémem Android ~chytré telefony se systémem iOS ~počítače se systémem Microsoft Windows ~počítače se systémem macOS}.
188 ::Q188:: Mobilní operační systém Android vytvořila firma: {=Google ~Microsoft ~Linux ~IBM}.
189 ::Q189:: Co je u 3D tiskáren tzv. filament? {=materiál, ze kterého tiskárna 3D objekt vyrábí ~cívka na které je namotaný materiál pro výrobu 3D objektu ~tisková hlava, která materiál pro výrobu 3D objetu roztavuje ~tryska, ze které je materiál pro výrobu 3D objektu vytlačován}.
190 ::Q190:: Nejpoužívanějším filamentem u levných 3D tiskáren je: {=PLA plast – polylaktid ~PA plast – polyamid ~PUR plast – polyuretan ~PS plast – polystyren}.
191 ::Q191:: Tzv. 3MF formát souborů se používa v oblasti: {=3D tisku ~kvantových počítačů ~umělé inteligence ~Internetu věcí}.
192 ::Q192:: 3D modely pro 3D tisk múžeme vytvářet v programu: {=3D Builder ~3D Capture ~3D-Booth ~Pages}.
193 ::Q193:: Který formát se nepoužívá pro 3D tisk? {=WMV ~STL ~3MF ~VRML}.
194 ::Q194:: Na čem je založený blockchain? {=na vzájemném ověřování transakcí velkou sítí ~na důvěře všech v jednu centrální autoritu ~na ověřování transakcí jednou centrální institucí ~na ověřování transakcí více centrálními institucemi}.
195 ::Q195:: Která z následujících měn není kryptoměnou? {=Florin ~Bitcoin ~Ethereum ~Tether}.
196 ::Q196:: Jaké dvě skupiny lidí jsou v blockchainové síti bitcoinu? {=těžaři a koncoví uživatelé ~horníci a koncoví uživatelé ~tesaři a koncoví uživatelé ~existuje jen jedna skupina – běžní uživatelé}.
197 ::Q197:: Kdo vytvořil bitcoin protokol? {=Satoshi Nakamoto ~Elon Musk ~Bill Gates  ~Hoayeon Jung}.
198 ::Q198:: Kdy vznikl bitcoin protokol a bitcoin blockchain? {=kolem roku 2009 ~kolem roku 1998 ~kolem roku 2015 ~kolem roku 2020}.
199 ::Q199:: Co je to hash? {=otisk nějakého řetězce ~stopa, kterou zanecháváme vyhledáváním na webu ~matematická funkce pro převod vstupních dat do velkého čísla ~matematická funkce, která převádí vstupní data do kombinace písmen}.
200 ::Q200:: Hash je: {=pokaždé stejně dlouhý ~pokaždé jinak dlouhý ~složený jen z písmen ~složený jen z číslic}.