2. Styl – jazykový styl: Jazykový projev. Stylotvorný proces ve vztahu ke komunikačnímu procesu.

Stylotvorný proces je také úzce spojen s komunikačním procesem, protože způsob, jakým je obsah zpracován a jak jsou využity jazykové prostředky, může ovlivnit komunikační strategii a dosažení komunikačního cíle. Pokračovat ve čtení “2. Styl – jazykový styl: Jazykový projev. Stylotvorný proces ve vztahu ke komunikačnímu procesu.”