2. Styl – jazykový styl: Jazykový projev. Stylotvorný proces ve vztahu ke komunikačnímu procesu.

Stylotvorný proces je také úzce spojen s komunikačním procesem, protože způsob, jakým je obsah zpracován a jak jsou využity jazykové prostředky, může ovlivnit komunikační strategii a dosažení komunikačního cíle. Pokračovat ve čtení “2. Styl – jazykový styl: Jazykový projev. Stylotvorný proces ve vztahu ke komunikačnímu procesu.”

10. – 11. Popis a charakteristika odborného, administrativního, publicistického, rétorického, uměleckého, prostěsdělovacího funkčního stylu.

Zakladatelem teorie funkčních stylů: PLK, Bohuslav Havránek: Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura (1932), + Vilém Mathesius. Pokračovat ve čtení “10. – 11. Popis a charakteristika odborného, administrativního, publicistického, rétorického, uměleckého, prostěsdělovacího funkčního stylu.”