Prevence dětských úrazů. Norské fondy v Thomayerově nemocnici.

Thomayerova nemocnice od ledna 2015 realizuje projekt zaměřený na prevenci dětských úrazů. Projekt je podpořen Norskými fondy a zahrnuje problematiku dětských úrazů v celé šíři – od primární osvěty dětí a jejich rodičů, přes vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků, nákup přístrojů a vybavení pro zajištění moderní péče, až po vytvoření výstupů ve formě e-learningu pro odbornou veřejnost a internetové aplikace pro děti.

Primární prevence

Bez úrazu je to fajn!Nadační fond Kolečko jako partner Thomayerovy nemocnice v tomto projektu koordinuje a připravuje seriál workshopů určených pro děti předškolního věku a pro žáky 1. stupně základních škol. Již více než dva tisíce dětí se zúčastnilo preventivních programů v základních školách na území Prahy a Severních i Středních Čech. Odborní lektoři se ve vyhrazených hodinách během dopolední výuky věnují dětem. Seznamují je se správným způsobem použití ochranných pomůcek v běžném silničním provozu, se zásadami viditelnosti při pohybu na silnici, anebo jak se zachovat v případě, kdy jsou svědky úrazu. Velký zájem vyvolává projekce crash testů. Možnost diskuse a osahání si ochranných pomůcek v dětech zanechává silný zážitek, což přispívá k uvědomování si rizik a jejich předcházení. Názorné pomůcky pro prezentaci a vyzkoušení byly nakoupeny z poskytnutých finančních prostředků.

Sekundární prevence

Odborný garant projektu v oblasti sekundární prevence prof. Petr Havránek s týmem lékařů Traumacentra pro děti a dorost TN zajistil přípravu seminářů zaměřených pro dětské chirurgy. Jejich obsahem je zajištění prvního ošetření traumatu s důrazem na minimalizaci možných trvalých následků. Tyto semináře proběhly v rámci květnového Sympozia Dětské zlomeniny Zbiroh 2015 a zúčastnilo se jich více než 80 lékařů a přes 40 sester z celé ČR. V dubnu proběhl také seminář v prostorách Thomayerovy nemocnice. Byl určen pro lékaře a sestry obvodních pražských chirurgií, kteří přebírají péči o poúrazového pacienta na obvodech Hl. m. Prahy. Na všech akcích i seminářích byl zároveň představen projekt „Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v Traumacentru Thomayerovy nemocnice“. Prezentace odborných seminářů jsou výchozím materiálem pro tvorbu e-learningových kurzů.

Nové přístroje

Vedle vzdělávání lékařů a odborného zdravotnického personálu klade projekt zvláštní důraz na pořízení moderních zdravotnických přístrojů určených k operacím dětských pacientů a minimalizaci následků úrazů. Byly vytvořeny specifikace pro zadávací řízení na pořízení zdravotnických přístrojů a 14. září byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávku těchto přístrojů a příslušenství. Jedná se o operační mikroskop, kostní vrtačky a instrumentárium v hodnotě přesahující 7 mil. Kč.

Rozšíření projektu

Thomayer hospitalV srpnu 2015 se podařilo dosáhnout rozšíření projektu o prevenci kostních traumat a prevenci úrazů uropoetického traktu. Ta je zaměřena na dětské pacienty s dlouhodobými funkčními poruchami močových cest vzniklými následkem traumatu. Díky tomuto dodatku k projektu bude možné z prostředků Norských fondů pořídit urologické přístroje, chirurgické kostní vrtačky, lůžka, a další potřebné vybavení v hodnotě 3,2 mil. Kč. Cílem je vznik pracoviště se superspecializovanou péčí v Thomayerově nemocnici.

Publicita

Vedle nových přístrojů je pro Thomayerovu nemocnici přínosem účast našich lékařů na mezinárodních konferencích. Informace o projektu a jeho výstupy byly prezentovány v září na XVIII. Slovenském kongresu úrazovej chirurgie – Dni primára Bauera v Košicích a v listopadu v Rožnově pod Radhoštěm na Mezioborovém sympoziu dětských chirurgů, traumatologů a fyzioterapeutů.

Počítá se s ukončením projektu v prosinci 2016, jeho výstupy budou volně použitelné minimálně dalších 5 let. Norské fondy na realizaci projektu poskytnou celkem více než 11 mil. Kč.

(Článek byl publikován v TN novinách Leden/2016)

TN Noviny 01.2016